Landbouwwerken

Sproeiwerk in granen, gras, maïs en bieten

  • 2 januari 2022

Wij sproeien vloeibare meststoffen, herbiciden, fungiciden en insecticiden. Om snel en efficient te werken, sproeien wij met een Pantera zelfrijder. Deze is uitgerust met een spuitboom van 27m met dop per dop afsluiting, RTK-GPS met Amapad2 en GPI-4 GPS-ontvanger, automatische sturing en spoorbreedte verstelling om in verschillende gewassen probleemloos te kunnen sproeien.

Vanaf 2022 kan men subsidies bekomen voor het sproeien van u gewas.
Onze Pantera voldoet hiermee aan de voorgeschreven eisen. 
Verder inlichtingen hieromtrent vindt u op de website van Landbouw en visserij of https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/precisielandbouw_automatische_gps-_of_rtk-gps-aansturing_-_versie_07102021.pdf.

Voor gewasbescherming in een hoger gewas is onze Pantera uitgerust met Dropleg van Lecher waarmee we een onderbladbespuiting kunnen uitvoeren.